Kategorier
Tips

Rusta och matcha för jobb

Lyckan är att hitta ett jobb, speciellt för dem som är långt från arbetsmarknaden. Det ger ett arbete, men även en tillhörighet bland kamrater och känslan av att kunna försörja sig själv.

Många vill arbeta, men efter att ha fått nej på ett antal platsansökningar är det lätt att bara ge upp. Nu tar Arbetsförmedlingen ett nytt grepp och låter konsulter hjälpa arbetssökande. De visar hur man söker jobb, hur man skriver en bra ansökan, och de kan också ofta ordna utbildningar eller praktikplatser. Arbetsförmedlingens tjänst rusta och matcha ska få fler ut på arbetsmarknaden.

Att klara av en anställningsintervju

Som arbetssökande kan du välja tjänsten rusta och matcha för att få extra hjälp och coachning när du söker arbete. Du får tips om hur du beter dig på en anställningsintervju, vad en arbetsgivare frågar efter, och du får hjälp att marknadsföra dig själv. Alla kan bidra med något, och det är en stor glädje att känna sig delaktig, om det så bara är en halvtidstjänst eller en praktikplats.

Det ena leder ofta till det andra, och om du får ett vikariat kanske det leder till ett fast jobb längre fram. Alla meriter är bra när man söker nästa jobb. Behöver du vidareutbilda dig finns det också kurser du kan söka till. Coacherna på rusta och matcha ser till dina styrkor och ger dig råd på vägen. Oftast har de goda kontakter med näringslivet och företagen på orten, så de kan sammanföra dig med rätt arbetsgivare som letar efter personal.