Kategorier
Juridik

Så fungerar ett dödsbo

Om vi först förklarar vad ett dödsbo är så återkommer vi till vad vi menar med rubriken efteråt. Ett dödsbo är den samlade kvarlåtenskapen efter en avliden person och denne person upphör inte att existera i juridisk mening förrän dess att arvingarna delat upp det. Då man delar upp ett dödsbo så utser man antingen en bodelningsman inom familjen eller också kallar man in en extern sådan; något som kan vara att föredra då pengar och tillgångar som ska fördelas alltid är en källa till friktion och irritation.

Om man först ser till vad som ska betalas så kan vi säga att det dödsbo som finns också ska betala för den avlidnes begravning och allt som hör denna till – jordfästning, kaffe till minnesstunden, eventuell enhetlig klädsel till de anhöriga, blommor, gravsten, nekrolog och kista; allt som önskas, kort sagt. Då man betalat dessa utgifter så ser man över – och betalar eventuella skulder- en avliden man kanske har skulder för hus, bil, studier och annat och dessa reglerar man innan det är dags för att att dela ut tillgångarna enligt vår svenska arvsrätt.

Ett dödsbo med få

För att göra detta mer nyanserat så kan vi även ge ett exempel på hur ett dödsbo där skulderna överskrider tillgångarna och hur man löser delningen av ett sådant. Vi kan säga att en avliden person bott i en hyreslägenhet i hela sitt liv och har haft lån till både sin bil och en husvagn; lån som han inte betalat och då han under en stor del av sitt liv varit sjukpensionär så finns det heller inga pengar sparade. Det här dödsboet kommer i ett sådant läge att sättas i konkurs – man kommer att betala hans begravning och därefter så kommer fordringsägarna att få ställa sina krav.

Då vare sig bilen eller husvagnen genererar några pengar så kommer de i det här läget att få se sina skulder avskrivna; kraven kommer således inte att övergå till eventuella arvingar som finns i Stockholm. Att vi låter våra exempel utspela sig i just Stockholm kommer av en anledning och detta då man ser att det börjar bli ovanligt med att ett dödsbo försätts i konkurs där.

Ett dödsbo med många tillgångar

En bidragande orsak till detta är att man kan se hur stigande bostadspriser påverkar. Vi kan här säga att det handlar om en kvinna som nyligen avlidit och vars dödsbo i Stockholm nu ska delas. Denna kvinna har blygsamma besparingar som uppgår till 35.000 kronor och hon äger heller ingen bil. Det hon däremot äger är en lägenhet på Södermalm som hon köpt under 70-talet för 100.000 kronor och som hon genom årens lopp har betalat av.

Denna lägenhet i sig är i dagsläget värt närmare 4 miljoner kronor och det här är alltså en stor anledning till att färre dödsbon i Stockholm försätts i konkurs; lägenheter och bostäder i övrigt i Stockholm har – oavsett vart de ligger – stigit explosionsartat i värde och denna ökning leder således till det faktum vi nämnde ovan.

Kategorier
Juridik

Överklaga LVU-beslut

Barn är det käraste vi har och dem måste vi skydda. Det händer tyvärr att barn ibland måste omhändertas av olika anledningar. Men det händer även att beslut fattas på felaktiga grunder.

Lagen som handlar om vård av unga, LVU, är till för att skydda barn och ungdomar som farit illa av dåliga förhållanden i hemmet och kanske utsätts för fysisk eller psykisk misshandel, drogmissbruk, kriminalitet, med mera. Men det kan även handla om att barnet har ett självskadebeteende som inte går att lösa på något annat sätt än genom ett omhändertagande. Innan man använder sig av LVU försöker man alltid att först lösa problemen på andra sätt tillsammans med vårdnadshavarna. Men går inte detta måste man se till barnets bästa och göra allt för att skydda det. Omhändertagande med LVU sker alltid mot barnets eller vårdnadshavarnas vilja, eller i vissa fall mot bådas.

Man har rätt till ett offentligt biträde

Det är socialtjänsten som utreder om barnet far illa men det händer tyvärr ibland att utredningar inte utförs på rätt sätt och har felaktig information. Då kan det hända att domstolen fattar ett felaktigt beslut och att barnet omhändertas och placeras i ett jourhem. Som vårdnadshavare kan man överklaga beslut som man tycker är felaktiga med hjälp av en erfaren LVU-advokat. Som förälder som fått sitt barn omhändertaget har man rätt till ett offentligt biträde, vilket innebär att det är staten som står för advokatkostnaden. Vill man ha tips på advokater som är specialiserade på LVU kan man kontakta advokatsamfundet.

Kategorier
Juridik

Alla har inte Mikael Persbrandts advokat

Tänk efter före du “bara ska prova”. Narkotikabrott är ett allvarligt brott som kan ge många år i fängelse om det vill sig illa. Det är dessutom en dom som kommer förfölja dig i många år efteråt.

Äh, vad gör det väl att dra en lina kokain? Kunde Mikael Persbrandt så kan väl du? Nja, det här är fel sätt att tänka på i huvudsak av två skäl. Dels så är Mikael Persbrandt ingen förebild. Det finns ingenting smart, åtminstone inte i juridisk mening, i att använda kokain eller någon annan drog heller för den delen. För det andra så “kunde” inte Mikael Persbrandt heller. Visserligen, drog han väl ett par linor, men han fick också ta de rättsliga konsekvenserna av sitt narkotikabrott. Han slapp till slut fängelse, men fick två månaders villkorlig dom och samhällstjänst. Det ska sägas att Persbrandt hade tur. Det hade kunnat bli mycket värre.

Vad blir konsekvenserna?

Så, tänk efter. Du har antagligen inte lika mycket pengar och kulturellt kapital som Mikael Persbrandt. Troligtvis har du inte råd med en lika bra advokat som han hade. Han dömdes trots allt till fängelse först, men domen justerades senare till just villkorlig dom och samhällstjänst. Det är bara advokatens förtjänst. Men för dig, en privatperson som gemene man skiter i? Du kommer inte klara dig lika lätt undan. Tvärtom kommer staten göra allt den kan för att sätta klorna i dig om du ens bara rör drogerna. Som sagt, tänk efter vad konsekvenserna blir av ditt val.