Kategorier
Juridik

Vad är en våldtäkt?

För att räknas som våldtäkt ska den sexuella handlingen innebära samlag eller sexuell beröring som är allvarlig och där kränkningen kan jämföras med samlag.

Den 1 juli 2018 ändrades lagen om sexualbrott och den nya så kallade samtyckeslagen infördes. Den nya lagen innebär att det är straffbart att ha sex med någon som inte deltar frivilligt. Brottsrubriceringen beror på vilken sexuell handling det är och mot vem brottet är begånget. Med den nya lagen krävs det inte längre våld eller hot för att något ska klassas som våldtäkt.

Det finns olika typer av sexuella övergrepp och de kan alla vara svåra att bevisa eftersom de ofta sker utan vittnen. Därför är det viktigt att den som utsatts för en våldtäkt eller annat sexuellt övergrepp kontaktar sjukvården så fort som möjligt för att kunna få bevisning på vad som hänt. Eftersom ord ofta står mot ord kan en dokumentation av skador eller DNA vara till stöd under en rättegång.

Våldtäkt är ett brott som ger fängelsestraff för förövaren

Trots att den som utsatts för en våldtäkt eller annat sexuellt övergrepp är ett brottsoffer så är det många som upplever skam och skuld över att ha drabbats. Därför kan det också vara svårt att söka den vård och det stöd som man är berättigad till. Om man har blivit utsatt och känner sig osäker inför att kontakta sjukvård eller polis så kan man börja med att ta kontakt med en advokatbyrå.

Att ha en advokat i våldtäktsmål är inte bara en juridisk trygghet utan det ger också ett moraliskt stöd. Vissa advokatkontor har ombud som talar flera olika språk för att underlätta för den som inte är så bekväm med svenska. Den första kontakten med ett etablerat advokatkontor kan sätta igång en process mot att få upprättelse. Etablerade advokatkontor har kostnadsfri, initial rådgivning.