Kategorier
Utbildning

Välja förskola – om att förbereda ditt barn för framtiden

Beslutet att välja förskola är något som varje förälder ska ta. Val av lämplig förskola påverkas bland annat av var man bor och vilken sorts skola man vill ha.

Den dagen man som förälder ska välja en lämplig förskola till sitt barn, vill man vara säker på att det är en skola som sätter värde på barnets nyfikenhet och vilja att lära och att det är en inkluderande skola med erfaren personal. Att barnen förbereds för en modern värld genom lekande parallellt med lärande och att det finns en tro på de moderna verktyg som kan hjälpa barnen att utvecklas är föredömligt.

För många kommer valet av förskola antagligen att också avgöras av skolans geografiska läge. De flesta vill inte behöva färdas miltals för att lämna och hämta på förskolan. Men valet av förskola bör inte bara bero på sträckan man ska färdas.

Välja förskola med rätt verktyg för ditt barn

Förskolor som till exempel Dibber förbereder barnen redan i tidigt skede för livet genom att på ett pedagogiskt vis implementera lärande genom leken. Att barn lär sig social kompetens genom lek är väl känt. Att man kan väcka barnens intresse för exempelvis programmering genom att låta dem spela datorbaserade spel är också en känd pedagogisk metod.

Genom att man låter barnen prova nya och spännande lekar och spel kan det väcka deras nyfikenhet för nya ämnen och inspirera till deras framtida karriärval. För den som ska välja förskola till sitt barn, kan det vara en god idé att undersöka vilket utbud som finns på orten och läsa på lite vilka metoder som tillämpas på de olika skolorna.

Om att välja rätt förskola till just ditt barn

När man ska välja förskola till sitt barn, vill man såklart att det ska vara en trygg skola med kunnig personal som verkligen ser alla elever och hjälper dem med allt förberedande arbete inför skolgången längre fram. Tack vare alla digitala verktyg som finns i dagens samhälle kan man lättare hitta det man söker. Det skadar heller inte att man pratar med andra föräldrar på bygden.

Med lite tålamod, god research samt lyhördhet för barnets egna intressen och önskemål, bör man som förälder idag kunna hitta en lämplig förskola som passar ens barn och som förbereder det för framtiden genom lek och lärande.

Kategorier
Utbildning

Varför distansutbildning kan vara bättre än traditionell undervisning

Att studera på distans erbjuder en oslagbar flexibilitet. Studenter kan själva välja när, var och hur de vill studera. Denna frihet gör det möjligt för studenter att anpassa sitt schema efter egna behov, vilket är särskilt fördelaktigt för dem som kanske arbetar, driver eget företag eller har familjeansvar vid sidan av sina studier.

Med möjligheten att studera på distans har studenter tillgång till världens bästa föreläsare och kursmaterial oavsett var de befinner sig. Geografiska begränsningar suddas ut, och klassrummet expanderar för att inkludera hela världen genom en internetanslutning.

Skapande av personlig inlärningsmiljö

I en distansutbildning har studenten full kontroll över sin studiemiljö. Oavsett om det är ett tyst bibliotek, hemmets lugna vrå eller ett kafé med stadens sus i bakgrunden, kan varje student skapa och anpassa sin egen optimala inlärningsmiljö.

För många är det kostnadseffektivt att studera på distans. Uteslutande av reskostnader, boende nära en utbildningsinstitution och andra levnadskostnader kan resultera i betydande besparingar. Dessutom finns det ofta digitala alternativ till kurslitteratur som kan vara billigare än fysiska böcker.

Utveckling av självständighet och disciplin

Att studera på distans innebär en större grad av självständighet. Utan den dagliga fysiska närvaron av lärare och klasskamrater blir disciplin, tidsplanering och självmotivation kritiska färdigheter. Att behärska dessa färdigheter är inte bara värdefullt i studierna, utan överförbart till många aspekter av arbetslivet och personlig utveckling.

Teknisk kompetens

Distansstudier tvingar ofta studenter att bekanta sig med olika digitala verktyg och plattformar. Denna tekniska dyktighet är en värdefull färdighet i dagens digitalt drivna arbetsmarknad.

Att studera på distans erbjuder en rad fördelar jämfört med traditionell undervisning. Från flexibilitet och global tillgänglighet till personlig och professionell utveckling, distansutbildning är mer än bara ett alternativ – för många är det det bästa valet. Med teknikens snabba framsteg och samhällets skiftande behov, kommer distansutbildning sannolikt att fortsätta växa i popularitet och betydelse.

Kategorier
Utbildning

SFI Stockholm har ett stort ansvar

Språket är den största nyckeln till att snabbt komma in i ett nytt land och samhälle och i Sverige så är SFI Stockholm en stor och viktig aktör till att detta sker. Om man som nyanländ till Sverige och Stockholm anmäler sig och genomför en kurs anordnad av SFI så kommer man på ett pedagogiskt sätt – både i teoretiska- och praktiska övningar – att lära sig att tala, skriva och förstå det svenska språket. En perfekt start i det nya landet som sedan leder till att man hat större chans att få arbete, bostad och – framförallt – att trivas i Sverige. Det handlar – vid en kurs anordnad av SFI Stockholm – om att genom morot snarare än piska få kontroll över språket och det här är något som många skriver under på. Man kan inte tvinga någon att lära sig något nytt och sedan om det handlar om språk eller någonting annat spelar ingen roll – lusten måste finnas där och eleverna måste hitta sin inre motivation.

Det fungerar alltså bättre att lära sig svenska om man anmäler sig till en kurs anordnad av SFI Stockholm än att anmäla sig till en konkurrent som använder sig av mindre pedagogiska metoder. Hur ser då detta ut och hur skiljer sig en svenskakurs driven av SFI Stockholm sig åt? Jo, här kan man säga att nyckelordet stavas tålamod. Med detta menas att alla får en chans till att utvecklas i sin egen takt, att man ser varje person som en unik individ och att man – så gott det går – försöker anpassa utbildningen efter varje individ snarare än som en stor klump. Att fösa ihop tjugo personer i ett klassrum – med olika nationaliteter – och förvänta sig att alla ska kunna lära sig svenska – på kort tid! – är väldigt kontraproduktivt.

SFI Stockholm anpassar sina utbildningar

Visst, några kommer att lära sig, men den stora delen kommer att tycka att det svenska språket är ett ointagligt fort som de aldrig kommer att klara av att inta. Det här leder till ökad segregation och mindre intregation och detta är inte den vägen vi ska gå. Genomför man som nyanländ en utbildning hos SFI Stockholm så får man istället en större chans att komma in i samhället och detta tack vare att man blir sedd och får sina egna behov tillfredsställda. En viktig detalj då det handlar om att lära sig ett nytt språk – oavsett om det handlar om svenska, finska eller syrianska. Hur skulle du själv vilja lära dig ett språk? Genom pekpinnar och hårda tag eller enligt SFI Stockholm och deras individanpassade metoder?

Man ska kunna ställa krav och man ska kunna förvänta sig saker av människor, det är helt rätt – men i den bilden ligger också att man måste ge alla en chans att utvecklas i sin egen takt. Där har vi nyckeln till hur det svenska samhället på bästa sätt kan möta de som – av olika anledningar – söker sig till vårt land. Pedagogik, tålamod och individanpassad utbildning anordnad av Sfi Stockholm är lösningen.