Kategorier
Utbildning

SFI Stockholm har ett stort ansvar

Språket är den största nyckeln till att snabbt komma in i ett nytt land och samhälle och i Sverige så är SFI Stockholm en stor och viktig aktör till att detta sker. Om man som nyanländ till Sverige och Stockholm anmäler sig och genomför en kurs anordnad av SFI så kommer man på ett pedagogiskt sätt – både i teoretiska- och praktiska övningar – att lära sig att tala, skriva och förstå det svenska språket. En perfekt start i det nya landet som sedan leder till att man hat större chans att få arbete, bostad och – framförallt – att trivas i Sverige. Det handlar – vid en kurs anordnad av SFI Stockholm – om att genom morot snarare än piska få kontroll över språket och det här är något som många skriver under på. Man kan inte tvinga någon att lära sig något nytt och sedan om det handlar om språk eller någonting annat spelar ingen roll – lusten måste finnas där och eleverna måste hitta sin inre motivation.

Det fungerar alltså bättre att lära sig svenska om man anmäler sig till en kurs anordnad av SFI Stockholm än att anmäla sig till en konkurrent som använder sig av mindre pedagogiska metoder. Hur ser då detta ut och hur skiljer sig en svenskakurs driven av SFI Stockholm sig åt? Jo, här kan man säga att nyckelordet stavas tålamod. Med detta menas att alla får en chans till att utvecklas i sin egen takt, att man ser varje person som en unik individ och att man – så gott det går – försöker anpassa utbildningen efter varje individ snarare än som en stor klump. Att fösa ihop tjugo personer i ett klassrum – med olika nationaliteter – och förvänta sig att alla ska kunna lära sig svenska – på kort tid! – är väldigt kontraproduktivt.

SFI Stockholm anpassar sina utbildningar

Visst, några kommer att lära sig, men den stora delen kommer att tycka att det svenska språket är ett ointagligt fort som de aldrig kommer att klara av att inta. Det här leder till ökad segregation och mindre intregation och detta är inte den vägen vi ska gå. Genomför man som nyanländ en utbildning hos SFI Stockholm så får man istället en större chans att komma in i samhället och detta tack vare att man blir sedd och får sina egna behov tillfredsställda. En viktig detalj då det handlar om att lära sig ett nytt språk – oavsett om det handlar om svenska, finska eller syrianska. Hur skulle du själv vilja lära dig ett språk? Genom pekpinnar och hårda tag eller enligt SFI Stockholm och deras individanpassade metoder?

Man ska kunna ställa krav och man ska kunna förvänta sig saker av människor, det är helt rätt – men i den bilden ligger också att man måste ge alla en chans att utvecklas i sin egen takt. Där har vi nyckeln till hur det svenska samhället på bästa sätt kan möta de som – av olika anledningar – söker sig till vårt land. Pedagogik, tålamod och individanpassad utbildning anordnad av Sfi Stockholm är lösningen.