Kategorier
Företagande

Konkurs – ett företag i ekonomiskt obestånd

Konkurs. Ordet har en rejäl tyngd över sig och detta också med all rätt. Att se att ett företag gått i konkurs handlar mer om en notis i en tidning. Det handlar om drömmar som gått i kras och det handlar alltid om att personer – firmatecknare och anställda – som drabbas ekonomiskt. En konkurs är en allvarlig sak, men tyvärr så är det också något som varje företag kan drabbas av. Det är en del av spelet.

Ibland går det upp – och ibland går det ner. Oavsett vilken bransch man är verksam inom så kommer det egna företagandet inte att följa en linjär linje. Ingenting går spikrakt utan det handlar istället om upp- och nedgångar. Kan man hitta en balans och parera de värsta nedgångarna så har man de bästa förutsättningarna att lyckas.

Företag som exempelvis tar perioder av uppgång för givet att de alltid ska fortsätta kan drabbas extremt hårt vid plötsliga motgångar. Man har satsat på nya lokaler, anställt ny personal och kanske kostat på sig en massa extravaganser till verksamheten. Saker som ska betalas och där detta inte är några problem när det går bra.

Så ser en konkurs ut

Men, betalningen ska även ske då sämre perioder inträffar – vilket de kommer att göra. Att mätta munnen efter matsäcken och att alltid ha en kostym skräddarsydd efter den egna verksamheten är nyckeln för att lyckas. Kan man inte betala fordringsägare, leverantörer, kreditgivare och exempelvis Skatteverket så handlar det om ett sluttande plan direkt ner till en konkurs.

Ett företag som har fler skulder än tillgångar och som har detta under en längre tid befinner sig ett ekonomiskt obestånd och det är sådana som, om ingen annan lösning hittas i form av nytt kapital från exempelvis investerare, som tvingas ansöka om konkurs.

En konkursansökan som lämnas in till Tingsrätten och där det sedan utses en konkursförvaltare som A) tar kontroll över alla tillgångar B) sammanställer en bouppteckning C) har ett edgångssammanträde med firmatecknaren och där denne avlägger en bouppteckningsed D) undersöker alla möjligheter i att driva företaget vidare i någon form E) säljer alla tillgångar och F) ser till att borgenärer, i en given ordning och enligt vår förmånsrättslag, får betalt. Så ser en konkurs ut om man förenklar den.