Kategorier
Bostad

Behovet av egentid och privatliv är stort i Stockholm

En av nackdelarna som många upplever med att bo i en stor stad som Stockholm är det faktum att man där har svårt att komma undan och få vara ifred. Det vill säga, oavsett tid på dygnet eller var i staden man befinner så kommer man också att vara påpassad och mitt bland andra människor. Det spelar ingen roll om man pendlar till sitt jobb, är ute och fikar eller äter, om man promenerar eller befinner sig på sitt gym för att träna – oavsett så kommer man, på gott och ont, att stöta på andra människor. Det här ska naturligtvis också ses från den andra sidan och som något positivt.

Att man som boende i Stockholm får uppleva en puls och en rytm som visa skiljer sig från andra städer och att man också kan hitta någon att umgås med oavsett tid på dygnet är naturligtvis det som även tilltalar de flesta. Vi menar alltså inte att Stockholm på något sätt – på grund av det höga och ständigt växande invånarantalet – är en sämre stad att bo i. Det vi menar handlar istället om att man även där har ett behov att kunna vara sig själv och att få vara ifred utan att bli störd av någon annan person. Men – säger många här: även i Stockholm har man väl en bostad där man får vara ifred och sköta sina egna förehavanden?

Svaret här blir både ja och nej. Visst har man som boende i Stockholm en egen bostad, men skillnaden mellan en sådan och en som ligger i en mindre stad är att man i Stockholm ofta har sina grannar betydligt närmare in på sig. Det vill säga; husen ligger tätare och det gör att insynen – oavsett vilken våning man bor på – också blir väldigt stor för grannarna. Det här skapar problem som gör att lösningen kan bli väldigt tråkig och i form av att man tvingas ha sina persienner neddragna under en stor del av dygnet. Just persienner som i sig generellt sett är ganska tråkig lösning då de utöver att stänga ute sol och insyn även gör att man som boende i Stockholm inte kan se ut från sin egen lägenhet. Man blir alltså i Stockholm – förutsatt att man bor i en lägenhet – alltså tvungen att dra ned sina persienner för att kunna ha det privatliv och på köpet får man en instängdhet som leder till ett tråkigare hem. Ett slags moment 22 som är väldigt svårlöst. Eller?

Nej, mycket har hänt gällande just persienner och man ser att denna utveckling till stor del har skett med tanke på den urbana människan.

Persienner är snyggare i dagsläget

Det som många tänker på då det kommer till persienner är den klassiska varianten gjord av aluminium som sitter på insidan av fönstret och som man drar upp- och ner med hjälp av snören. En synnerligen bra modell som dock har en baksida rent estetiskt. Kort sagt; persienner gjorda av aluminium är inte så snygga och påverkar i ett nedfällt läge definitivt hela interiören inne i en lägenhet eller ett hus. Det är också här som den största förändringen skett och man kan numera se att persienner tillverkas med ett större fokus på utseende – utan att det rent praktiska och funktionella tvingas stryka på foten.

Dagens modeller är mer utformade för att ge hela rummet ett lyft snarare än att sänka det rent estetiskt, något som således är perfekt för en person i Stockholm som behöver en chans till återhämtning, själslig rekreation och – kort sagt – ett privatliv. Hur ser då dagens persienner ut och hur kan dessa skilja sig så markant från de modeller av aluminium vi nämnde ovan?

Jo, dagens modeller är nämligen ofta gjorda av materialet trä och fästs dessutom på insidan av fönstret. I och med att trä är ett varmt material som dessutom passar bra som bas oavsett vilken möbel eller föremål det handlar om så är också materialet i fråga något som passar ypperligt framför ett fönster.

Dagens persienner påminner mycket om jalusier och det är också detta klassiska,tidlösa och vackra intryck som man når om man väljer dessa snarare än de modeller av aluminium som ofta finns installerade. Genom dessa persienner gör man inte avkall på lägenhetens inredning och estetik och framförallt så slipper man grannarnas nyfikna blickar – något som alltså, som sagt, är absolut nödvändigt i en större stad som Stockholm.

Finns det andra lösningar än persienner?

Talar man om rena solskydd så finns det naturligtvis andra lösningar än persienner att välja; men de flesta av dessa är mer utformade för villor och hus än för lägenheter. Ser man till exempelvis markiser så blir detta val på en lägenhet svårlöst då man som regel behöver ett tillstånd från sin bostadsrättsförening och dels också i många fall kan räkna med att få ett avslag på sin ansökan. De flesta större fastigheter eftersträvar nämligen enhetlighet och att samtliga lägenheter ska se likadana ut. Kort sagt; vill en lägenhetsinnehavare i en bostadsrättsförening i Stockholm installera markiser så måste denne också övertala sina grannar att överväga detsamma; annars är risken nämligen stor att ansökan kommer att nekas och avslås.

Vidare då så kan vi även nämna en annan lösning som innebär att man fäster solfilm på sitt fönster. Detta innebär att man även – till skillnad från ett per nedfällda persienner – även kan se ut genom fönstret i fråga samtidigt som insynen blir minimal. Solfilm har dessutom fördelen i att man kan skära den till den storlek man vill. Det vill säga – solfilm är möjligt att beskära så att endast halva rutan täcks och denna lösning är också något som alltfler vänder sig mot. Nackdelen – och denna är ganska klar – är att man genom solfilm skaffar sig ett permanent solskydd som inte går att påverka. Har du en gång valt att fästa solfilm på dina fönster till lägenheten i Stockholm – ja, då sitter de också där till dess att du skrapar bort den.

Persienner kan du trots allt välja att dra upp och det är den fördelen samt det faktum att de, som sagt, i dagsläget är snyggare som gör att vi tror att solfilm får svårt att fästa rejält i Stockholm. Läs mer om persienner på denna sajt: https://www.persiennstockholm.nu/