Kategorier
Allmän Kunskap

Vad är skyddsvästar gjorda av för material?

De allra flesta skyddsvästar är idag gjorda av kevlar då man kommit fram till att detta material skyddar absolut bäst utan att det tummar på rörligheten hos den som bär denna. Det sistnämnda är särskilt viktigt då det handlar om skyddsvästar – att en polis, väktare eller en ordningsvakt inte ska hindras och känna sig klumpig är en förutsättning för att denna på bästa sätt ska känna sig trygg och säker i sin yrkesroll. Här spelar alltså materialet kevlar en stor roll och naturligtvis beror även rörligheten på vilken typ av skyddsväst man har. Det finns ju nämligen en massa olika varianter och modeller av skyddsvästar där både tjocklek och utformning spelar en avgörande roll – har man en tjockare väst så blir man ju av hävd också mindre rörlig än vad man blir om man använder sig en tunnare variant. Här får alltså uppdraget spela en stor roll i valet av skyddsvästar och då det gäller de tjockare modellerna så kan man alltså främst se att dessa passar poliser och militärer samt personal som ska bevaka värdetransporter.

Dessa skyddsvästar – de tjockare alltså – ger alltså även skydd mot skottlossning och då riskerna för detta är ganska överhängande vid exempelvis värdetransporter så passar dessa skyddsvästar allra bäst för personal inom detta område. De lite tunnare och lättare modellerna passar bättre för exempelvis dörr- eller ordningsvakter som kanske i första hand måste ha skydd mot knivhugg eller andra saker där kontakt sker – så att säga – mer öga mot öga. Där blir alltså skyddsvästar av det rörligare slaget viktigare då exempelvis en dörrvakt dels får det skydd han behöver men också är tillräckligt rörlig för att kunna avväpna sin eventuella antagonist på bästa sätt. Det som fäller avgörande vid valet av skyddsvästar beror alltså på vilken situation man riskerar att hamna i och vad man i första hand måste skydda sig mot.

Skyddsvästar ger trygghet och säkrare arbeten

Att dessa yrkesgrupper måste använda sig av skyddsvästar är naturligt och något som måste ske då dessa grupper – i det stora hela – är samhällsbärande. Här talar vi alltså främst om militärer och poliser och kanske inte om just dörrvakter på en nattklubb. Men just gällande militärer och poliser så utgör alltså skyddsvästar den viktiga del av utrustningen som gör att dessa vågar – och kan! – sköta sina viktiga arbeten på bästa sätt. Att en polis ska känna sig trygg är en förutsättning för ett fungerande samhälle i stort och detsamma gäller alltså om vi skickar en svensk trupp för fredsbevarande uppdrag i exempelvis Afghanistan och här spelar alltså skyddsvästar en stor roll.

Att kunna kämpa för fred och mot brott måste kunna ske på ett så tryggt sätt som möjligt och därför är det också av yppersta vikt att utrustningen för dessa viktiga arbeten också är av absolut högsta klass. Man ser här att utvecklingen för både vapen och skyddsvästar ständigt går framåt och blir bättre och detta är en sak som sker över hela världen och inte bara i Sverige. Något som alltså enbart är positivt.