Kategorier
Allmän Kunskap

Smartboard – en lärares bästa vän

Från svarta tavlan till smartboarden. Lärare har under årens lopp fått allt bättre hjälpmedel i klassrummet. Dagens briljanta lösning är en smartboard kopplad till dator och projektor.

Generationerna födda före åttiotalet fick lära sig alfabetet genom att läraren skrev det på svarta tavlan. Samma gällde för matematiken. Ingen hade lärt sig liggande stolen utan hjälp från svarta tavlan. Svarta tavlan var då ett av de få visuella hjälpmedel som läraren då hade att tillgå i klassrummet. Under nittiotalet började skolorna utrustas med whiteboards istället för svarta tavlor. De brukades på samma sätt, och var de bästa och mest använda visuella hjälpmedlen på den tiden. Utöver dessa tavlor fanns det olika projektorer som nyttjades som visuella hjälpmedel. Framförallt användes diabildsprojektorn och overheadprojektorn. Vem minns inte vilka problem läraren brukade ha när hen skulle vända OH-bilden rätt?

En smartboard för varje klassrum

Idag har läraren långt fler möjligheter att på visuella vägar hjälpa eleverna nå studieframgång. I varje klassrum har det ett tag nu funnits både datorer och projektorer. Projektorer som kopplas till datorn – idag finns ingen risk att bilden blir varken upp- och nedvänd eller spegelvänd. Idag är whiteboarden och projektorn inte två verktyg, utan ett. Allt tack vare den så kallade smartboarden, eller interaktiv skrivtavla. En smartboard är en tavla i samma storleksordning som en whiteboard. Den tryckkänsliga tavlan kopplas till en dator samt till en projektor. På så sätt kan eleverna se på skärmen det läraren ser på sin dator. Ett smidigt och modernt allt-i-ettsystem.