STUDERA UTOMLANDS

Drömmer du om att tillbringa tid utomlands, studera, lära dig språk och möta nya kulturer, utan att för den skull behöva komplettera med nya studier väl hemma i Sverige?


Gemensamt för alla waldorfskolor är en internationell kursplan som grundar sig på att kombinera det konstnärliga med det naturvetenskapliga och humanistiska. Det spelar alltså ingen roll var någonstans i världen du studerar, utbildningen följer samma grundram vad gäller metod och innehåll. Detta gör det särskilt lätt att
kombinera utlandsstudier med en vanlig svensk gymnasieutbildning.
Om du läser en del av din utbildning utomlands kan du oftast tillgodoräkna dig delar av dina utlandsstudier i din svenska utbildning, oavsett vilken skola du väljer att studera på. Men väljer du en av de hundratals waldorfskolor som finns världen över blir det möjligt för dig att helt tillgodoräkna dig dina studieresultat från utlandet.

För mer info, mejla info@waldorfgymnasiet.se,
eller ring Maria 070-595 00 93.

“För mig var Waldorfgymnasiet helt perfekt. Mixen av kreativa, hantverkliga och teoretiska ämnen, skolhusen, resorna, teatern... Mycket som jag fortfarande tror på och känner starkt för.” Malin, designer och egenföretagare i Tokyo, f.d. elev