PROJEKT OCH RESOR

Fältstudier och individuella projekt är en viktig del av undervisningen som fördjupar de teoretiska kunskaperna och ger erfarenheter i praktiskt arbete i natur- och samhällsvetenskapliga sammanhang. Dessa förläggs i skolans närhet, på olika håll i landet och utomlands.

Arkitekturresa, Barcelona

Kultur- och idéhistoria, år 3

Nyklassicism, funktionalism, postmodernism. Under den tre veckor långa kursen i kultur- och idéhistoria görs djupgående studier i olika framträdande strömningar inom den moderna konst- och arkitekturhistorien.
Denna omfattande historiska kurs avslutas med en resa till en europeisk huvudstad för vidare estetiska studier på plats.
Barcelona är en av de städer som avgångsklassen brukar besöka. Bo mitt i centrala Barca eller kombinera detta med vistelse på annat håll, till exempel på vingården
Can Serrat en timmes färd från centrum.

Lovund, Norge

Marinbiologi och konstnärligt arbete, år 3

Det avslutande projektet tar plats på ön Lovund, belägen i Atlanten vid Nordnorges kust. Här, där fjäll och hav möts i ett unikt ekosystem, kan många sällsynta typer av flora och fauna studeras på plats, samtidigt som platsen utgör en väl lämpad bakgrund för konstnärliga studier.
Bergsbestigning och havsbad ingår.

Poltava, Ukraina

Samhällsvetenskap, år 1

Internationella konflikter, befolkningsutveckling, livsmedelssituation och
fördelningsproblematik.
Dessa och andra frågor är centrala i den samhällsvetenskapliga perioden i årskurs 1, som knyts till en av eleverna gemensamt organiserad biståndsresa till ett land i tredje världen. Projektet är ett utbyte med en skola i Poltava och innebär också besök på barnhem för att utveckla och förbättra de rådande förhållandena på plats.
Av många elever ansedd som den mest minnesvärda projektresan under de tre åren.