ORGANISATIONEN

Stiftelsens Umeå Waldorfskola är en icke vinstdrivande stiftelse. Huvudman är stiftelsens styrelse.

STYRELSE 2018-2019

Örjan Liebendörfer, ordf
Annika Sandström
Henrik Blommé
Per Sigvallius
Marie Sjöström

REKTOR

Styrelsen har utsett en rektor tillika förskolechef att leda, samordna och utveckla verksamhetens pedagogiska och administrativa arbete samt besluta om den inre organisationen i verksamheten. Rektor ansvarar för att undervisningen bedrivs i enlighet med den nationella läroplanen.

Rektor/förskolechef är Linda Zachrisson
linda.zachrisson@waldorfumea.se

Rektor har utsett en strategisk ledning (SL)
Emilia Hennix Isling, biträdande förskolechef.
Maria Ahlenhed biträdande rektor på gymnasiet.
Lisa Munter, elevadministratör.
Erik Muller, ordförande för elevhälsan.
Marie Sjöström, rektorsstöd.
Renée Geilsgård, ledare för fritidshemmet, chef för lokalvård, kök matsal, vaktmästeri, it, administrativ personal och byggnadsstiftelsen.

BYGGNADSSTIFTELSEN

Umeå Waldorfskolas Byggnadsstiftelse har till ändamål att utan vinstsyfte ställa ändamålsenliga lokaler till förfogande för skolverksamheten. Ledamöterna utses av stiftelserådet och består 2018-2019 av skolstiftelsens styrelse.