ORGANISATIONEN


Stiftelsens Umeå Waldorfskola är en icke vinstdrivande stiftelse.
Huvudman är stiftelsens styrelse.


STYRELSE 2016-2017

Örjan Liebendörfer, ordf
Mikael Retsler
Annika Sandström
Per Sigvallius
Erik Enström
Liv Bladh


REKTOR

Rektor/förskolechef är Madeleine Öigaard


BYGGNADSSTIFTELSEN

Umeå Waldorfskolas Byggnadsstiftelse har till ändamål att utan vinstsyfte ställa ändamålsenliga lokaler till förfogande för skolverksamheten. Ledamöterna utses av stiftelserådet


STYRELSE 2015-2016

Kerstin Thörn, ordf (kerstin.thorn@idehist.umu.se)
Johan Svensson
Bo-Emil Andersson
Liv Bladh
Gunilla Åsberg
Inger Granström
Jan-Erik Noord