LÄNKAR


Vår sida på Facebook:
www.facebook.com/waldorfumea

Umeå Waldorfskola är medlem i Svenska Waldorfskole-federationen.
Det är ett samarbetsforum för att befrämja kvalitet och utveckling i det pedagogiska arbetet.
Via deras hemsida kan du bl.a. besöka andra waldorfskolor i Sverige.
www.waldorf.se

Via den här tyska sajten kan du komma i kontakt med waldorfskolor i hela världen, hitta litteratur om waldorfpedagogiken m.m.
www.waldorfschule.de

En uppföljningsstudie som redovisar hur elever från waldorfskolor klarar sig i högre utbildning:
Waldorfelever i högre utbildning (1.00MB, pdf)

Waldorfskolornas föräldraförening har en hemsida:
www.waldorf.nu

Kända waldorfelever:
http://thewaldorfs.waldorf.net/