KONTAKT


Telefon:090–14 82 90 (telefontid 08.00–12.00 dagligen)
E-post:info@waldorfumea.se
Besöksadress:Sockenvägen 26, 903 62 Umeå


Rektor/förskolechef
Madeleine Øigaard 070–557 82 90 ()

Bitr. rektor
Maria Ahlenhed 070–595 00 93 ()

SYV
Rebecca Rees 072–221 94 82 ()

Elevhälsa
Skolsköterska Lena Falck (tisdagar, onsdagar, fredagar) ()
090–14 82 93 eller 073–094 47 43
Specialpedagog Erika Granholm ()
Kurator Adam Lenell 090–14 82 90

IT-avdelning
Raymond Nelson ()
Robin Karlsson ()

Vaktmästeri
Bo–Emil Andersson 070–625 65 81 ()
Janne Holmgren 076–773 77 88 ()

Trädgård
Gunilla Åsberg är skolans trädgårdsmästare. ()

Besök oss
Kontakta Maria Ahlenhed på 070–595 00 93

Bankgiro 951-9109