FYSIK


Fysik 1, 150 p
Fysik 2, 100 p
Naturkunskap 1b, 100 p
Naturkunskap 2b, 100 p

Kurserna i fysik och astronomi ger dig sådana kunskaper och färdigheter som behövs för fortsatta studier inom naturvetenskap och teknik, med insikt i områden med anknytning till fysik, teknik och samhälle. Praktiska experiment och laborativa undersökningar utgör en stor och viktig del av kurserna.

Experiment i labb och i fält Nautisk astronomi Svarta hål
Planetsystem Mekanik Newtons lagar
Elektromagnetism Kosmologi Atom- och kärnfysik