NATURESTET


Naturvetenskapsprogrammet, särskild variant Waldorf
2 500 poäng

Riksrekryterande
Studievägskod: NAWALVE


Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p
Svenska 1, 2, 3 300 p
Engelska 5, 6 200 p
Matematik 1c, 2c, 3c 300 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Samhällskunskap 1b 100 p
Religionskunskap 1 50 p
Historia 1b 100 p
 
Gymnasiearbete/årsarbete 100 p
 
Programgemensamma karaktärämnen 450 p
Biologi 1 100 p
Kemi 1 100 p
Fysik 1 150 p
Moderna språk 100 p
 
Inriktning och programfördjupning 600 p
Kemi 2 100 p
Biologi 2 100 p
Bild och form 1b 100 p
Konsthantverk 1 100 p
Eurytmi 100 p
Scenisk gestaltning 100 p
 
Individuellt val 200 p
Fysik 21 100 p
Kultur- och idéhistoria2 100 p
Moderna språk per kurs 100 p
Konsthantverk 2 100 p
Musik 100 p
Engelska 7 100 p
Fysik 2 100 p
Matematik 41 100 p
Eurytmi 2 eller 3, per kurs 100 p


1 Fysik 2 och Matematik 4 krävs för fullständig naturvetenskaplig behörighet för vissa studier, t ex läkarprogrammet och veterinärprogrammet.
2 Kultur-och idéhistoria är en förutsättning för att delta på arkitekturresan.