NATURESTET-
PROGRAMMET

Studievägskod: NAWNAVE

Naturestetprogrammet ger behörighet till de flesta högskoleutbildningar och passar både om du vill läsa vidare efter gymnasiet eller hålla alla vägar öppna.

På Waldorfgymnasiet kombineras de naturvetenskapliga ämnena i viss mån med ämnen inom andra områden såsom samhällskunskap, konst och humaniora för att både bredda dina kunskaper och ge verktyg till ett kreativt och tvärvetenskapligt tänkande.

Parallellt med föreläsningarna arbetar du praktiskt med laborationer och experiment i labbmiljö. Tillsammans med fältstudier ger detta viktiga erfarenheter både i labbarbete, analytiskt tänkande och problemlösning, samtidigt som det utvidgar och åskådliggör det teoretiska kursmaterialet.

Individuella val inom konst, humaniora och språk ger dig möjlighet att i högre grad välja vad du vill läsa och fördjupa dig i.

Det naturestetiska programmet kombinerar en naturvetenskaplig grund och djupa kunskaper inom samhällsvetenskap och humaniora med en bred estetisk kompetens och möjlighet till kreativ utveckling inom konstens alla områden.

En dags studier kan innehålla såväl kemi och matematik som språk, musik och skulptur. Ett års studier kan innehålla fältstudier i marinbiologi i Norge och arkitektur i Spanien, teaterprojekt, kurser i silversmide och biokemi.

Du kan välja att ytterligare fördjupa dig inom de ämnesområden som intresserar dig, såsom bild eller konsthantverk, eller bredda utbildningen genom tillvalskurser.

Du kan t.ex. bli:
Sjuksköterska, arkitekt, fotograf, ingenjör, lärare, journalist, psykolog, sociolog, språkvetare, samhällsvetare, koreograf, regissör. Och mycket annat!
“Waldorfgymnasiet har gett mig en stabil grund att stå på. Det är en bred teoretisk och praktisk utbildning med många möjligheter till vidare studier. Men framförallt har Waldorf gett mig inspiration till att fortsätta lära som rustat mig för livet i stort.” Elvira, barnmorska på Lycksele lasarett, f.d. elev