MODERNA SPRÅK


Moderna språk 1, 100 p
Moderna språk 2, 100 p
Moderna språk 3, 100 p
Moderna språk 4, 100 p
Moderna språk 5, 100 p

Ett nytt språk öppnar upp dörrar både till nya länder och till nya människor och sociala kontakter. Kunskaper i språk kan vara nyckeln till studier utomlands, resor i andra länder och insiktsfull kunskap om andra samhällen. Breda språkkunskaper är dessutom en attraktiv egenskap för arbete inom olika områden både i Sverige och utomlands. Välj mellan de moderna språken tyska och spanska; du kan antagligen välja nybörjarkurser eller fortsätta studera ett språk du läst på högstadiet.

Muntlig och skriftlig övning Konversation Läsförståelse
Talförståelse Vokabulär Grammatik
Kulturhistoria Media Litteratur