KEMI


Kemi 1, 100 p
Kemi 2, 100 p
Naturkunskap 1b, 100 p
Naturkunskap 2b, 100 p

Under de tre gymnasieåren läser du en mängd kurser inom kemiämnet, bland annat oorganisk kemi, organisk kemi, fysikalisk kemi, analytisk kemi och biokemi. Den praktiska delen av undervisningen, som huvudsakligen äger rum i skolans kemilaboratorium, är central i kurserna. Du får även utökad förståelse för kemiska tillämpningar och kemins roll inom bland annat industri och medicin.

Laborationer i labb och i fält Grundämnen Stökiometri
Syror och baser DNA