BIOLOGI


Biologi 1, 100 p
Biologi 2, 100 p
Naturkunskap 1b, 100 p
Naturkunskap 2b, 100 p

I biologiämnet är fältstudier ett viktigt praktiskt inslag och sker i samband med temakurser som marinbiologi och skogsekosystem. Under de tre första terminerna sker fördjupning i livets uppkomst och utveckling inom djur- och växtriket, genteknik, arv och miljö. Under de tre avslutande terminerna får du möjlighet att tillägna dig kunskaper i molekylärbiologi och fysiologi hos växter, djur och människan – studier som bland annat inbegriper cellbiologi, anatomi och sjukdomslära.

Marinbiologiresa till Norge Skogsprojekt i Vindeln Ekosystem
Genteknik Molekylärbiologi Sjukdomslära
Celldelning Elektromagnetisk strålning