ESTETPROGRAMMET

Studievägskod: ESWALVE

Waldorfgymnasiet erbjuder en av de bredaste estetiska utbildningarna i landet som ger unika förutsättningar till utveckling av din kreativa förmåga, med kurser inom bland annat bild, teater, eurytmi/dans, konsthantverk, musik, arkitektur- och konsthistoria.

Det estetiska programmet innehåller kurser inom konst, hantverk och musik, kombinerat med kompletterande och breddande humanistiska och konstnärliga ämnen såsom kulturvetenskap, konsthistoria och språk.

Projektarbeten inom bland annat teater utgör tillsammans med flertalet projektresor grundbultar i utbildningen.

Stor vikt läggs även vid det egna skapandet som får chansen att utvecklas genom ett eget konstnärligt arbete inom bild och hantverksämnen, under lednig av kompetenta pedagoger och konstnärer.

Du kan t.ex. bli: Arkitekt, inredningsarkitekt, lärare, designer,
scenograf, bildpedagog, fotograf, filmare, journalist,
dansare, koreograf, skådespelare, regissör, musiker,
fritidspedagog. Och mycket annat!
“En bred bas att stå på är alltid användbart, både personligt och i arbetslivet. Jag tror att det har hjälpt mig att se problem från olika synvinklar, vilket gör det lättare att hitta en lösning på till exempel ett projekt.” Stella Karlsson, PR-konsult i Verona, f.d. elev