TEATER

Scenisk gestaltning, 100 p
Kultur- och idéhistoria, 100 p
Historia 2 - kultur, 100 p

Under hela det tredje gymnasieåret tar du aktiv del i en teateruppsättning i samarbete med en professionell regissör, ljussättare och scenograf. Förutom grundläggande kunskaper i skådespelarteknik är scenografi, kostym, smink och ljus viktiga moment i teaterstudierna som ger dig en bred orientering i teaterproduktionens olika delar och som förbereder dig inför mötet med en publik.

Skådespeleri Regi Kostym
Rekvisita Mask Teaterproduktion
Pjäsanalys Dramaturgi Teaterhistoria
Ljus Ljud Scenografi