ENSKILT ÅRSARBETE

Gymnasiearbete/årsarbete, 100 p

Ett helt år har du till förfogande för att genomföra ditt projekt. Ämnet? Det du alltid velat göra, men aldrig riktigt fått chansen till. Under det enskilda årsarbetet väljer du ett fördjupningsområde av praktisk, teoretisk eller konstnärlig art att arbeta med under året med stöd av en egen vald handledare, samtidigt som du själv ansvarar för det övergripande arbetet, formulerar problem, knyta kontakter och hålla uppsatta tidsramar.

Exempel på fördjupningsområden:
Hantverk Foto Bildkonst
Dans Teater Film
Kemi Animering Idrott
Internationellt biståndsarbete Ge ut en bok Fordonsbygge