BILD


Bild och form, 100 p
Bild och form specialisering, 100 p
Konstarterna och samhället, 100 p
Kultur- och idéhistoria, 100 p
Estetisk kommunikation 1, 100 p
Historia 2 – kultur, 100 p

Du börjar med att utforska olika material och tekniker. Under det första och andra året bekantar du dig med teori och praktiska metoder genom omfattande experimentellt arbete i skolans konststudio, med professionellt verksamma konstnärer och konstlärare till hjälp. Du blir väl förtrogen med aktuella konstströmningar och den moderna konstens historia. Under hela det tredje och sista året väljer du själv inriktning vad gäller teknik och tillvägagångssätt för att visuellt genomföra dina idéer och experimentellt söka efter dina personliga uttrycksformer.

Akvarellmålning Akrylmålning Oljemålning
Torr- och oljepastell Skissteknik Krokiteckning
Färgad tusch Design och marknadsföring Färglära
Bildkomposition Perspektiv och djupillusion Bildanalys
Linoleumtryck Modern konst- och arkitekturhistoria
Skulptur i gips, lera, papier-maché, lättbetong