Gratis årskort på IKSU

Vi lägger stor vikt på en allsidig och individuell utbildning

Ämnen du inte hittar någon annanstans

En miljö som stimulerar lärandet

Skapa konst med professionella lärare och artister

Skräddarsydda program med valbara påbyggnadskurser inom en stor mängd ämnesområden.

Waldorfgymnasiet erbjuder tre program med möjlighet att skräddarsy din utbildning genom ett stort antal valbara kurser.

Läs mer

Möjlighet till full naturvetenskaplig behörighet och till bred estetisk kompetens med djupa kunskaper inom samhälls- vetenskap och humaniora.

Naturprogrammet ger dig full behörighet för vidare högskolestudier. Naturestetprogrammet i sin tur ger dig ett av de bredaste och mest kvalitétssäkrade utbildningarna i landet.

Läs mer

Minst sex veckolånga projektresor, varav tre utlandsresor.

Fältstudier och projektresor är en viktig del av samtliga program och hjälper till att fördjupa de teoretiska kunskaperna och ger dig erfarenhet i praktiskt arbete i natur- och samhällsvetenskapliga sammanhang. Resorna tar dig till olika platser i Norden och Europa.

Läs mer

Möjlighet att studera utomlands en kortare tid med fullständigt tillgodoräknade studieresultat.

Om du läser en del av din utbildning utomlands kan du oftast tillgodoräkna dig delar av dina utlandsstudier i din svenska utbildning, oavsett vilken skola du väljer att studera på. Men väljer du en av de hundratals waldorfgymnasier som finns världen över blir det möjligt för dig att helt tillgodoräkna dig dina studieresultat från utlandet.

Läs mer